اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک

گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷- ۱۱:۰۳:۴۱گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک

12345