اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | دیدار شورای صنفی دانشگاه صنعتی شاهرود با دکتر فاتح رئیس دانشگاه

گزارش تصویری | دیدار شورای صنفی دانشگاه صنعتی شاهرود با دکتر فاتح رئیس دانشگاه
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷- ۱۵:۰۰:۵۴گزارش تصویری | دیدار شورای صنفی دانشگاه صنعتی شاهرود با دکتر فاتح رئیس دانشگاه

12345