اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | ارائه گزارش رئیس دانشگاه در شورای اداری شهرستان شاهرود

گزارش تصویری | ارائه گزارش رئیس دانشگاه در شورای اداری شهرستان شاهرود
پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷- ۱۰:۴۷:۱۲گزارش تصویری | ارائه گزارش رئیس دانشگاه در شورای اداری شهرستان شاهرود با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان شاهرود و نماینده مردم شریف شاهرود

12345