اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسی کامپیوتر

گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسی کامپیوتر
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷- ۱۱:۵۳:۱۰گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسی کامپیوتر

12345