اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | کارگاه آشنایی عمومی با پدافند غیرعامل

گزارش تصویری | کارگاه آشنایی عمومی با پدافند غیرعامل
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷- ۱۰:۴۵:۵۵گزارش تصویری | کارگاه آشنایی عمومی با پدافند غیرعامل

12345