اخبار و رويدادها: برگزاری آزمون TEPSزبان دکتری در دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری آزمون TEPSزبان دکتری در دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷- ۱۴:۰۰:۵۶

برگزاری آزمون TEPSزبان دکتری در دانشگاه صنعتی شاهرود

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه آزمون TEPSزبان دکتری را درتاریخ 11 بهمن ماه 97 برگزار می کند.

photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۱۳-۳۰-۴۸

12345