اخبار و رويدادها: برگزاری دوره آموزشی مستند سازی وممیزی داخلی در دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری دوره آموزشی مستند سازی وممیزی داخلی در دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷- ۱۳:۵۷:۰۱

برگزاری دوره آموزشی مستند سازی وممیزی داخلی در دانشگاه صنعتی شاهرود

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه دوره آموزشی مستند سازی وممیزی داخلی را درتاریخ های 15 و16آذرماه برگزار می کند.

photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۴_۱۳-۳۱-۱۳

12345