اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

گزارش تصویری | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی یوم الله 13 آبان
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷- ۱۱:۲۳:۲۱گزارش تصویری | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

12345