اخبار و رويدادها: گزارش تصویری  | همایش دو روزه پیاده روی خانوادگی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری  | همایش دو روزه پیاده روی خانوادگی دانشگاه صنعتی شاهرود
جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷- ۱۱:۵۹:۲۳گزارش تصویری | همایش دو روزه پیاده روی خانوادگی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345