اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با LATEX وبسته XEPersian چهارشنبه 23 آبان دردانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با LATEX وبسته XEPersian چهارشنبه 23 آبان دردانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷- ۱۱:۱۳:۳۳

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با LATEX وبسته XEPersian چهارشنبه 23 آبان دردانشگاه صنعتی شاهرود

گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی کارگاه آموزشی آشنایی با LATEX وبسته XEPersian رادرروز چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه برگزار می کند.

photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۴_۱۹-۰۷-۵۹

12345