اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارCPLEXچهارشنبه 23 آبان ماه دردانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارCPLEXچهارشنبه 23 آبان ماه دردانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷- ۱۱:۰۶:۰۲

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارCPLEXچهارشنبه 23 آبان ماه دردانشگاه صنعتی شاهرود

گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی کارگاه آموزشی نرم افزارCPLEX را در روز چهرشنبه مورخ 23 آبان ماه برگزار می کند.

photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۴_۱۹-۰۸-۰۲

12345