اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع و مديريت

گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع و مديريت
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷- ۱۲:۲۱:۳۷گزارش تصویری | ديدار هيات رئيسه دانشگاه با اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع و مديريت

12345