اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷- ۱۱:۴۴:۱۱گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

12345