اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷- ۱۲:۱۰:۴۸دکتر احمد واعظیان سکاندار امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود شد.

12345