اخبار و رويدادها: جريمه ديركرد تحويل فرمهاي دفاع جهت اطلاع رساني

جريمه ديركرد تحويل فرمهاي دفاع جهت اطلاع رساني
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷- ۱۰:۰۰:۴۱مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي در خصوص جريمه ديركرد تحويل فرمهاي دفاع جهت اطلاع رساني به دانشجويان تحصيلات تكميلي

مصوبات يكصد و پنجاه و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه (تاريخ 20/10/96)

.1مقرر شد دانشجویان کارشناسی ارشد تا یکماه پس از دفاع از پایان نامه خود اصلاحات لازمه را انجام داده و به نماینده تحصیلات تکمیلی در دانشکده مربوطه تحویل نماید (تعطیلات رسمی به مهلت دانشجو اضافه می­شود). در صورتی که دانشجو در مهلت تعیین شده اصلاحات پایان نامه خود را انجام ندهد باید معادل شهریه یک ترم تحصیلی را پرداخت نماید. در هر حال، چنانچه دانشجو اصلاحات پایان نامه خود ظرف مدت حداکثر سه ماه تحویل نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده ندهد، دفاع وی مردود شناخته شده و در صورت داشتن سنوات مجاز فقط یکبار دیگر به دانشجو مجوز دفاع از پایان نامه خود داده می­شود. در غیر این صورت دانشجو از تحصیل محروم می­شود.

2- مقرر شد که نماینده تحصیلات تکمیلی پس از دریافت پایان­نامه اصلاح شده و تائید نماینده داوران کلیه فرمهای تکمیل شده را حداکثر تا یک هفته به دانشکده تحویل نماید. دانشکده هم موظف است در دو روز کاری فرمهای فارغ­التحصیلی را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نماید.

12345