اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | بمناسبت هفته دفاع مقدس مراسم میثاق با شهدا گمنام دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | بمناسبت هفته دفاع مقدس مراسم میثاق با شهدا گمنام دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷- ۱۱:۳۸:۲۷گزارش تصویری | بمناسبت هفته دفاع مقدس مراسم میثاق با شهدا گمنام دانشگاه صنعتی شاهرود

12345