اخبار و رويدادها: پنجمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت های فیزیک 2 آبان ماه 1397

پنجمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت های فیزیک 2 آبان ماه 1397
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷- ۱۵:۱۱:۴۰poster

12345