اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با خبرنگاران و اصحاب رسانه

گزارش تصویری | نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با خبرنگاران و اصحاب رسانه
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷- ۱۲:۲۵:۱۹گزارش تصویری | نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با خبرنگاران و اصحاب رسانه

12345