اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | برگزاری زیارت عاشورا در مسجد دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | برگزاری زیارت عاشورا در مسجد دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷- ۰۸:۵۰:۵۲گزارش تصویری | برگزاری زیارت عاشورا در مسجد دانشگاه صنعتی شاهرود

12345