اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | بازدید معاون امور استانهای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری | بازدید معاون امور استانهای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷- ۱۴:۴۷:۲۳بازدید معاون امور استانهای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه صنعتی شاهرود

12345