اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷- ۱۲:۱۱:۱۷گزارش تصویری | آیین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه صنعتی شاهرود

12345