اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آغاز به کار چهاردهمین کنفرانس ملی آمار ایران

گزارش تصویری | آغاز به کار چهاردهمین کنفرانس ملی آمار ایران
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷- ۱۲:۱۸:۵۹گزارش تصویری | آغاز به کار چهاردهمین کنفرانس ملی آمار ایران

12345