اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

گزارش تصویری | چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷- ۰۹:۵۹:۵۲درخشش کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شاهرود در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

12345