اخبار و رويدادها: چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷- ۱۱:۰۷:۴۲

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ 3 الی 5 شهریور دردانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.

web poster

12345