اخبار و رويدادها: رتبه اول نشریه JME در بین نشریات دانشگاه صنعتی شاهرود

رتبه اول نشریه JME در بین نشریات دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷- ۰۹:۱۱:۳۱

رتبه اول نشریه JME در بین نشریات دانشگاه صنعتی شاهرود

نشریه JME در بین نشریات دانشگاه صنعتی شاهرود و در بین نشریات کشور در حوزه مهندسی رتبه اول را کسب نمود

بنابر نتایج منتشر شده در ارتباط با ارزیابی نشریات توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه JME به سردبیری دکتر محمد عطایی و مدیر مسئولی دکتر فرهنگ سرشکی با امتیاز +93A رتبه اول را در بین کلیه نشریات دانشگاه صنعتی شاهرود و رتبه اول را در بین نشریات کشور در حوزه مهندسی کسب کرد.
12345