اخبار و رويدادها: آخرین زمان ارائه پروپوزال دانشجویان ارشد

آخرین زمان ارائه پروپوزال دانشجویان ارشد
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷- ۱۳:۰۰:۵۴آخرین زمان ارائه پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

(کارشناسی ارشد  )می رساند


آخرین زمان ارائه پروپوزال دانشجویان ارشد 20/06/1397 تعیین گردید

 

12345