اخبار و رويدادها: چهارمین کارگاه متالوژنی کانسارهای طلای ایران برگزار خواهد شد

چهارمین کارگاه متالوژنی کانسارهای طلای ایران برگزار خواهد شد
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱۵:۵۶:۱۷

چهارمین کارگاه متالوژنی کانسارهای طلای ایران برگزار خواهد شد

چهارمین کارگاه متالوژنی کانسارهای طلای ایران برگزار خواهد شد

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در کارگاه آموزشی متالوژنی کانسارهای طلای ایران.ثبت نام در این کار کارگاه فقط از طریق سایت ذیل صورت می گیرد: http://shahroodut.ac.ir/_wim
12345