اخبار و رويدادها: جشنواره سیار اتاق روشن

جشنواره سیار اتاق روشن
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱۴:۲۸:۱۵

جشنواره سیار اتاق روشن

جشنواره سیار اتاق روشن

جشنواره ی سراسری نمایش مستندهای معماری و شهر در شاهرود و 14 شهر دیگر در بازه ی زمانی 21 تا 26 اردیبهشت ماه
12345