اخبار و رويدادها: تاريخ دفاع كارشناسي ارشد و دكتري نيمسال دوم 97-96

تاريخ دفاع كارشناسي ارشد و دكتري نيمسال دوم 97-96
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۰۹:۴۳:۵۲آخرين مهلت دفاع از پايان نامه ارشد، رساله دكتري و دفاع از پيشنهاد رساله دكتري در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 در تيرماه حداكثر تا 28 تير 1397 (97/4/28) و در شهريور ماه از اول تا 15 شهريور 97 مي باشد


12345