اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | افتتاح آزمایشگاه حرکات اصلاحی و جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی

گزارش تصویری | افتتاح آزمایشگاه حرکات اصلاحی و جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶- ۱۱:۵۴:۱۴12345