اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید دختران دانش آموز شهرستان شاهرود از دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره_از_دبیرستان_تا_دانشگاه

گزارش تصویری | بازدید دختران دانش آموز شهرستان شاهرود از دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره_از_دبیرستان_تا_دانشگاه
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶- ۱۲:۰۳:۱۶12345