اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید مدیران آموزش و پرورش شهرستان شاهرود از دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره_از_دبیرستان_تا_دانشگاه

گزارش تصویری | بازدید مدیران آموزش و پرورش شهرستان شاهرود از دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره_از_دبیرستان_تا_دانشگاه
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶- ۱۳:۳۷:۴۸12345