اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه توجیهی تیم المپیاد دانشجویی

گزارش تصویری | جلسه توجیهی تیم المپیاد دانشجویی
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶- ۱۲:۰۶:۴۴تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در گردهمایی که روز چهارشنبه 25 بهمن در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید شرکت کردند

در این تیم تعدادی از دانشجویان ممتاز دانشگاه که توسط دانشکده ها هرساله جهت شرکت در المپیاد معرفی می شوند حضور داشتند. این جلسه به منظور آشنایی دانشجویان با سرپرست تیم و شرایط المپیاد دانشجویی برگزار گردید. تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود اردیبهشت ماه سال 1397 در اولین مرحله بیست و سومین دوره المپیاد دانشجویی کشور که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

12345