اخبار و رویدادها: گزارش تصویری |جلسه دبیرخانه هیات اجرایی انتخاب کارمند نمونه سال 1396

گزارش تصویری |جلسه دبیرخانه هیات اجرایی انتخاب کارمند نمونه سال 1396
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶- ۱۱:۲۲:۴۷گزارش تصویری |جلسه دبیرخانه هیات اجرایی انتخاب کارمند نمونه سال 1396

12345