اخبار و رويدادها: برگزاری كارگاه عملی ساخت سلول خورشيدی

برگزاری كارگاه عملی ساخت سلول خورشيدی
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶- ۰۸:۵۹:۳۱

  برگزاری كارگاه عملی ساخت سلول خورشيدی

شرکت نانوشات مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی با همکاری سان لب، كارگاه عملی ساخت سلول خورشيدی را درروز شنبه 28 بهمن ماه جاری برگزار می کند.

photo_2018-02-04_09-14-01

12345