اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | آیین افتتاح پروژه های پردیس مهندسی فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین افتتاح پروژه های پردیس مهندسی فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶- ۱۷:۱۴:۲۹آیین افتتاح پروژه های پردیس مهندسی فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور استاندار جناب آقای چاوشی

12345