اخبار و رویدادها: مراسم تجدید میثاق ، گلباران و عطر افشانی در مزار شهدای گمنام دانشگاه های شاهرود

مراسم تجدید میثاق ، گلباران و عطر افشانی در مزار شهدای گمنام دانشگاه های شاهرود
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶- ۱۱:۳۵:۳۹مراسم تجدید میثاق ، گلباران و عطر افشانی در مزار شهدای گمنام دانشگاه های شاهرود

12345