اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | اختتامیه دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

گزارش تصویری | اختتامیه دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶- ۱۲:۱۲:۳۲12345