اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | افتتاحیه دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

گزارش تصویری | افتتاحیه دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶- ۱۲:۰۲:۴۸عکس : عطا اله خلج

12345