اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه هماهنگي و برنامه ريزي كميته دانشجويي شهرستان شاهرود

گزارش تصویری | جلسه هماهنگي و برنامه ريزي كميته دانشجويي شهرستان شاهرود
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶- ۱۱:۲۴:۰۶عکس | عطا اله خلج | روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345