اخبار و رویدادها: گزارش تصویری |شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی محکومیت اقدامات اخیر

گزارش تصویری |شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی محکومیت اقدامات اخیر
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶- ۱۱:۳۱:۰۲گزارش تصویری |شرکت دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی محکومیت اقدامات اخیر عکس : عطا اله خلج

12345