اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک

گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶- ۱۲:۲۹:۱۸گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک

12345