اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | اربعین حسینی در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | اربعین حسینی در دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶- ۰۹:۴۲:۵۹گزارش تصویری | اربعین حسینی در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345