اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده صنایع و مدیریت

گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده صنایع و مدیریت
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶- ۱۲:۴۰:۴۴گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده صنایع و مدیریت | عکس : عطا اله خلج

12345