اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | دهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود با حضور پروفسور محمد خاقانی

گزارش تصویری | دهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود با حضور پروفسور محمد خاقانی
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶- ۰۹:۰۳:۰۹دهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود با استقبال بی نظیر مردم از پروفسور محمد خاقانی همراه بود . عکس : عطا اله خلج

12345