اخبار و رويدادها: کارگاه رزومه نویسی ونامه نگاری به زبان انگلیسی

کارگاه رزومه نویسی ونامه نگاری به زبان انگلیسی
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶- ۱۵:۲۵:۳۹

کارگاه رزومه نویسی ونامه نگاری به زبان انگلیسی

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شاهرود کارگاه رزومه نویسی ونامه نگاری به زبان انگلیسی را در تاریخ های 24 و25 آبان ماه برگزار می نماید.

1

12345