اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | حضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی 13 آبان |

گزارش تصویری | حضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی 13 آبان |
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶- ۱۳:۰۲:۲۰گزارش تصویری | حضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی 13 آبان | photo: ata.khalaj

12345