اخبار و رويدادها: فراخوان انتخاب پژوهشگر برتردانشجویی

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتردانشجویی
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶- ۰۹:۰۰:۳۴به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران که حائز شرایط مواد 4و5 دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران که حائز شرایط مواد 4و5 دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی (قابل دریافت از سایت معاونت پژوهشی دانشگاه)بوده و متقاضی شرکت در این فراخوان می­باشند ، می­رساند این گروه از عزیزان می­توانند فرم تکمیل شده (قابل دریافت از سایت معاونت پژوهشی دانشگاه ) را به همراه مستندات مربوطه حداکثر تا 6/8/96 به دفتر دانشکده عمران تحویل نمایند.

دفتر دانشکده مهندسی عمران
12345