اخبار و رويدادها: ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشدورودی 95 و 96 در سامانه پژوهش

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشدورودی 95 و 96 در سامانه پژوهش
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶- ۱۰:۵۷:۰۱کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد وردی 95 و 96 میرساند هرچه سریعتر با مراجعه با آدرس اینترنتی http://irms.shahroodut.ac.ir/login یا از طریق شبکه داخلی به آدرس 172.16.2.43 http:// از قسمت دانشجویان - ثبت نام دانشجوی جدید نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایید

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد وردی 95 و 96 میرساند هرچه سریعتر با مراجعه با آدرس اینترنتی http://irms.shahroodut.ac.ir/login یا از طریق شبکه داخلی به آدرس  172.16.2.43 http:// از قسمت دانشجویان - ثبت نام دانشجوی جدید نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایید

12345