اخبار و رویدادها: تعطیلات دانشگاه

تعطیلات دانشگاه
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶- ۱۱:۵۸:۰۳با توجه به تعطيلات تابستان، مراجعين محترم براي انجام امور آموزشي، دانشجويي و اداري خود مي توانند از تاريخ96/5/21 به دانشگاه مراجعه نمايند.

روابط عمومي دانشگاه

12345